Báo Chí

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ SAKO GROUP

1. BÁO ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG (25/07/2022)
2. BÁO THANH NIÊN (08/08/2022)
3. BÁO 24H.COM.VN (07/09/2022)
4. BÁO ARTIMES.VN (07/09/2022)
5. BÁO VIETSTOCK.VN (04/10/2022)
 
6. BÁO HÀ NỘI MỚI (05/10/2022)
 
7. BÁO ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG (06/10/2022)

8. BÁO PHÁP LUẬT GIỚI THIỆU KEO DÁN GẠCH SAKO (26/11/2022)
9. Báo VTC NEWS (09/11/2023) GIỚI THIỆU VỀ TẤM SÀN BÊ TÔNG NHẸ ALC
10. BÁO XÂY DỰNG – Báo điện tử của Bộ Xây Dựng, thông tin về TẤM PU GIẢ ĐÁ cho xây dựng, decor hoàn thiện.