Keo SAKO_Chứng nhận chất lượng

Liên hệ

Tên sản phẩm: Keo dán gạch SAKO

Mã sản phẩm CNCL:

  • SAKO S100
  • SAKO S100 PRO
  • SAKO S101 EXTRA
  • SAKO S102 GOLD

Đóng gói: 25kg/bao

Màu sắc: Xám/Trắng (White/Grey)

Chất lượng: TCVN 7899-1:2008

Loại hồ sơ: Hợp chuẩn