Vữa Sako_Chứng chỉ chất lượng

Liên hệ

Tên sản phẩm: Vữa cho bê tông nhẹ 

Chất lượng: Chứng chỉ chất lượng vữa cho bê tông nhẹ.

Loại chứng chỉ: Hợp chuẩn

Nhãn hiệu: SAKO

Chủng loại vữa: SAKO S900, SAKO S800

Đối tượng áp dụng: AAC, ALC, EPS, XI MĂNG CỐT LIỆU, BÊ TÔNG, TUYNEL.